top of page
LOGO ARRAHNU KOPUTRA.png

Kelayakan

 • Berumur 18 tahun keatas layak menggadai

 • Terbuka untuk Warganegara dan bukan warganegara(pemegang pasport warga asing yang belum tamat tempoh layak menggadai)

 • Barang kemas dan emas adalah milik sendiri(barang curi akan didakwa!)

 • berakal dan dalam keadaan sedar semasa berurusan di kaunter Ar-Rahnu

Barang Gadaian

 •  barang kemas tanpa permata sahaja

 • Jongkong emas, wafer, dan syiling emas yang disahkan oleh Assayer sahaja

 • barang kemas/emas berbentuk keagamaan, berbentuk patung atau makhluk hidup tidak dibenarkan

 • mutu emas 18k-24k diterima untuk gadaian

 

Tempoh Gadaian

 • 6 Bulan + 6 Bulan + 6 Bulan (18 Bulan) 

 • Tempoh maksima pembiayaan adalah 1Tahun 6 Bulan

 • Barang yang tamat tempoh dan tidak ditebus akan dilelong mengikut terma dan syarat.

 

Pembiayaan

 • Had Pembiayaan yang diberikan adalah maksima sehingga 85% daripada nilai marhum mengikut harga semasa.

 • Seseorang penggadai dibenarkan membuat gadaian dengan had pembiayaan sehingga RM500,00.00 mengikut terma dan syarat kelayakan

 • Ar-Rahnu KOPUTRA adalah antara Koperasi terawal mengunakan konsep tawaruq dalam pembiayaan Ar-Rahnu

 • Jual Beli komuditi kepada pelanggan dengan harga jualan (Caj Untung) dan bayaran dibuat secara bertangguh.

 • Komuditi tersebut dijual kepada pihak ketiga secara tunai.

 • Proses pembelian dan penjualan komuditi melalui platfom Bursa Suq Al-Sila'(BSAS)

LOGO KELANA EMAS.png

Menjual dan Membeli Emas

 • Cincin,Subang,Loket,Gelang dan Rantai dari Emas Kualiti 916,750 dan 835 termasuk perak dan batu permata.

 • Jongkong emas kualiti 999.9 dengan berat 10g, 20g, 50g dan 1kg pada harga yang menarik di pasaran.

Tempahan Khas, Custom Made Barang Kemas

 • Menerima tempahan barang kemas berdasarkan kehendak dan minat pelanggan

Baik Pulih dan Cuci Emas

 • Menerima perkhidmatan baik pulih emas rosak,patah dan sebagai nya termasuk khidmat cucian emas.

Pajak Gadai Islam Ar Rahnu

 • Menerima gadaian dan pajakan emas melalui Pajak Gadai Islam Ar Rahnu KOPUTRA yang menawarkan pembiayaan sehingga  85% daripada nilai marhum dengan kadar upah simpan yang berpatutan.

 

Simpanan Emas

 • Memberikan perkhidmatan simpanan emas bagi pelanggan-pelanggan yang ingin menyimpan emas dengan selamat.

bottom of page